KURZ
037

Názov kurzu

Právne aspekty domácich pôrodov z pohľadu kompetencií pôrodnej asistentky

Popis

Hlavnou úlohou pôrodnej asistentky je zabezpečiť správnu a riadnu pôrodnú aj popôrodnú starostlivosť pre ženy. Väčšina pôrodov prebieha v nemocnici, čo je ten lepší prípad. No sú aj ženy, ktoré sa rozhodnú do nemocnice neísť a rodiť doma a práve táto skupina žien bude témou tohto kurzu. Aká je legislatívna úprava domácich pôrodov na Slovensku? Sú vôbec dovolené? Môžu pôrodné asistentky samy doma odviesť pôrod? Je pôrodná asistentka povinná oznámiť skutočnosť, že sa žena rozhodne pre domáci pôrod? Zodpovedá pôrodná asistentka za „nepodarený“ pôrod? Aké sankcie jej hrozia? Môže prísť o licenciu? Kto pôrodnej asistentke uhradí domáci pôrod?

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

2

Kurz je kreditovaný: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Cieľová skupina

Kurz je určený pôrodným asistentkám, ktoré chcú detailne poznať právny pohľad na úpravu domácich pôrodov a možné riziká, ktoré im v prípade plánovaného domáceho pôrodu hrozia.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním tohto kurzu sa dozviete:

1. O právnom postavení pôrodných asistentiek.

2. O odbornej spôsobilosti na výkon povolania pôrodnej asistentky.

3. O tom, aké výkony môže pôrodná asistentka vykonávať a ako.

4. O tom, či sú domáce pôrody lege artis.

5. O tom, čo „hrozí“ pôrodnej asistentke, ak poruší svoje povinnosti.