KURZ
808

Názov kurzu

Kompetencie sestry v ošetrovateľskej praxi a právne riziká ich prekročenia / určený študentom

Popis

Cieľom kurzu je vytvorenie rámca pre realizovanie sa sestry ako kompetentnej profesionálky v kontexte jej stavu a profesie a udržanie významu a prestíže jej profesie (ako splniť podmienky pre jeho ďalší výkon). Kurz pomáha odstrániť neistotu, poskytnúť jasné a zrozumiteľné odpovede na otázky, ktoré sestry v súvislosti s ich stavovským postavením riešia každý deň a hlavne so zameraním na „základný“ predpis, ktorý postavenie sestry upravuje – vyhláška č. 95/2018 Z.z. Cieľom kurzu je prísť na „koreň“ významu lege artis poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Čo nemožno považovať za lege artis postup? Čo hrozí, ak sestra poruší povinnosť postupovať lege artis? Neobídeme ani tému prekročenia kompetencie sestry a čo sestre hrozí, keď sa takéhoto konania dopustí.

Zvládnete kurz

Cieľová skupina

Kurz je určený študentom.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním tohto kurzu sa dozviete:

  • o postavení sestry ako zdravotníckeho pracovníka,
  • o ich povinnostiach a kompetenciách,
  • o tom, čo im hrozí, ak porušia svoje zákonné povinnosti,
  • praktické rady týkajúce sa poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti.