KURZ
810

Názov kurzu

Agresívny pacient / určený študentom

Popis

Agresivita, útok, hrozba. To sú slová, s ktorými sa ľudia stretávajú takmer každý deň. V dnešnej dobe pomerne často. Agresivita, nepriateľstvo a hrubé spôsoby v medziľudských vzťahoch sa, žiaľ, nevyhýbajú ani zdravotníckemu prostrediu. Sestry sa s pacientmi, ktorí sú vulgárni alebo priamo nebezpeční, môžu stretnúť nielen na psychiatrickom oddelení, ale na akomkoľvek inom oddelení či ambulancii. V týchto prípadoch si sestra kladie otázky, ako má postupovať, aké sú jej práva ale rovnako aj povinnosti.

Cieľom tohto kurzu je poskytnúť orientáciu v situáciách, ktoré takýto agresívny/ nespolupracujúci pacient vytvára. Čo robiť v prípade, že sestra príde do kontaktu s takýmto človekom ? Ako má s ním adekvátne komunikovať? Má sa sestra nechať ohroziť alebo nemusí takémuto pacientovi poskytnúť zdravotnú starostlivosť? Hoci je nasledujúci text zameraný na právne vysvetlenie rizikových situácií, odkazuje aj na práce autorov venujúcich sa psychologickým otázkam komunikácie s agresívnym pacientom.

Kurz je kreditovaný v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek.

Zvládnete kurz

Cieľová skupina

Kurz je určený študentom.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

  • poskytnúť praktické rady sestrám, ktoré sa pri svojej práci stretávajú s agresívnymi a nespolupracujúcimi pacientami
  • zodpovedať na otázku, aký rozsah informácií poskytnúť rodine, známym alebo médiám o stave pacienta