KURZ
020

Názov kurzu

Právna sebaobrana lekára

Popis

Prax lekára je v prvom rade o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a o radách a liečení pacienta. Nik, kto sa dal na ťažké vysokoškolské štúdium lekárskej fakulty apriórne nepozeral na problémy, ktoré môžu lekára v každodennom pracovnom živote stretávať. Existuje dlhý zoznam situácií, kedy lekár potrebuje radu právnika, no je možné vytypovať zopár, na ktoré z pohľadu ich závažnosti alebo obsahovej náročnosti je dobré sa pripraviť, alebo aspoň si o nich čosi vopred prečítať. Nebudeme teda postupovať prísne systematicky ale poukážeme na niekoľko detailov, ktorých znalosť spôsobí, že sa lekár nebude báť liečiť a bude sa vedieť aj efektívne brániť.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

2

Cieľová skupina

Kurz je určený lekárom.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurz sa vyžadujú základné zručnosti pri práci s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Ujasnenie si nasledujúcich otázok:

1. Ako mám postupovať keď mi zaklope na dvere Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?

2. Ako mám postupovať ak som predvolaný na výsluch ako svedok v prípade, v ktorom figuruje môj pacient?

3. Ako mám postupovať ak sa voči mne pacient správa drzo a neúctivo, čo brzdí a problematizuje chod mojej ambulancie?

4. Môžem sa vyjadrovať pre médiá?