„Kurzy a vzdelávanie prostredníctvom e-learningového vzdelávania e-MEDIUS sú vysoko profesionálne, navyše je ich hodnota podmienená širokým záberom problematiky. Snáď by sme našli mnoho firiem a organizácii, kde sa skĺbi profesionalita so širokým záberom riešenia problémov, ale e-MEDIUS v sebe zahŕňa jeden špecifický prvok, ktorý v dnešnej dobe nachádzame málokde – snahu zlepšovať vzťahy v zdravotníctve. Snažíme sa robiť veci, ktoré majú zmysel, preto tvoríme tím e-MEDIUS.“