Zoznam lekárskych fakúlt využívajúcich nájom nášho e-learningového portálu na vzdelávanie a certifikáciu.

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

Obohaťte vyučovací proces na vašej fakulte a vzdelávajte vašich študentov aj prostredníctvom e-learningových kurzov.

vstúpiť