Zoznam klientov využívajúcich nájom nášho e-learningového portálu na vzdelávanie a certifikáciu.

Asociácia generických výrobcov GENAS

GENAS – asociácia generických výrobcov je dobrovoľné neziskové záujmové združenie právnických osôb, združujúce výrobcov generických liekov. Asociácia vznikla v roku 2000. K 1.11.2017 združuje 13 generických, farmaceutických spoločností.

vstúpiť

Nemocnica Košice-Šaca

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť cca 100 000 obyvateľov. Nemocnica Košice-Šaca je členom skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

vstúpiť