Zoznam klientov využívajúcich nájom nášho e-learningového portálu na vzdelávanie a certifikáciu.

Nemocnice skupiny Agel SK

Spoločnosť AGEL je najúspešnejším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. Na Slovensku pôsobí od roku 2006 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti AGEL SK a prevádzkuje desať nemocníc, špecializovanú nemocnicu v Bratislave, pracovnú zdravotnú službu a ďalšie spoločnosti, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

V prípade problému s prihlásením / prístupom do klientskej zóny, prosím kontaktujte administrátora portálu na mobilnom čísle 0948 342 800.

NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov

NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov je všeobecnou nemocnicou, ktorej poslaním je poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, primárnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, lôžkovej zdravotnej starostlivosti a lekárenskej zdravotnej starostlivosti. Liečebno-preventívnu starostlivosť poskytuje pre spádovú oblasť okresu Bardejov pre takmer 75 tisíc obyvateľov.

vstúpiť

Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s.

Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a. s. poskytuje zdravotnú starostlivosť pre viac ako 110 000 obyvateľov spádovej oblasti okresov Skalica, Senica a okrajových častí okresov Myjava a Malacky. Svoje diagnostické služby poskytuje nemocnica i lekárom súkromných ambulancií, či ako platené služby na vlastnú žiadosť klienta.

vstúpiť

Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo poskytuje ambulantnú, liečebno – preventívnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť na základe zmlúv uzatvorených so zdravotnými poisťovňami a v zmysle platnej legislatívy. Starostlivosť je poskytovaná vlastným personálom a personálom, ktorý je v nájomnom zmluvnom vzťahu. Zriaďovateľom polikliniky je Žilinský samosprávny kraj.

vstúpiť

Klientska zóna BYSTRICA

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica je štátnou príspevkovou organizáciou v zriaďovacej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR. Vedenie nemocnice sa neustále snaží o zabezpečenie najlepšieho možného komfortu pre malých pacientov. Najvýznamnejšou prioritou však zostáva samotná zdravotná starostlivosť o deti. V nemocnici neustále pracujú na tom, aby ste sa v nej cítili dobre a aby to tak vnímali aj vaše deti.

vstúpiť

Klientska zóna Glenmark Pharmaceuticals

Glenmark Pharmaceuticals Ltd. je celosvetovo pôsobiaca nadnárodná farmaceutická spoločnosť s vlastnou výskumnou a vývojovou základňou so sídlom v Bombaji. Zameriava sa na priekopnícke objavovanie nových liekov predovšetkým v oblasti zápalu, metabolických porúch a bolesti. Súčasťou firemnej kultúry sú zamestnanci, ktorí vyznávajú 3 kľúčové hodnoty: Úspech, Úcta a Znalosti.

vstúpiť

Klientska zóna Chiesi Slovakia

Chiesi Slovakia s.r.o. je pobočka vo výlučnom vlastníctve Chiesi Pharmaceuticals GmbH Vienna, patriaca k talianskej, rodinnej farmaceutickej spoločnosti Chiesi Farmaceutici S.p.A., Parma. Portfólio materskej firmy pozostáva z produktov pochádzajúcich hlavne z vlastného vývoja a výskumu, vývoja jej partnerských spoločností a produktov v licencii so zameraním sa na určité definované terapeutické oblasti.

vstúpiť

Klientska zóna SANOMED

Poslaním spoločnosti SANOMED je poskytovať pacientom bezpečné a účinné lieky na prevenciu a liečbu rôznych závažných chorôb a porúch zdravia a prostredníctvom širokého portfólia liekov z mnohých terapeutických oblastí vrátiť zdravie a zvýšiť kvalitu života pacientom a súčasne byť plnohodnotným partnerom pre svojich klientov a partnerov pôsobiacich vo farmaceutickom priemysle a v zdravotníctve.

vstúpiť

Klientska zóna Farma e-learning

Špecializovaná zóna zameraná na praktické právne vzdelávanie zamestnancov farmaceutických spoločností. Vzdelávanie sa týka kľúčových tém interakcií farmaceutického priemyslu s lekármi/lekárnikmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Nájdete tu témy zamerané na antikorupčné pravidlá, princípy bezpečnej elektronickej komunikácie, pravidlá dovolenej reklamy liekov a manažment rizika pri interakcii s NAKA/políciou.

vstúpiť