Zoznam klientov využívajúcich nájom nášho e-learningového portálu na vzdelávanie a certifikáciu.

Asociácia generických výrobcov GENAS

GENAS – asociácia generických výrobcov je dobrovoľné neziskové záujmové združenie právnických osôb, združujúce výrobcov generických liekov. Asociácia vznikla v roku 2000. K 1.11.2017 združuje 13 generických, farmaceutických spoločností.

vstúpiť