Zoznam klientov využívajúcich nájom nášho e-learningového portálu na vzdelávanie a certifikáciu.

NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov

NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov je všeobecnou nemocnicou, ktorej poslaním je poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, primárnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, lôžkovej zdravotnej starostlivosti a lekárenskej zdravotnej starostlivosti. Liečebno-preventívnu starostlivosť poskytuje pre spádovú oblasť okresu Bardejov pre takmer 75 tisíc obyvateľov.

vstúpiť

Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo poskytuje ambulantnú, liečebno – preventívnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť na základe zmlúv uzatvorených so zdravotnými poisťovňami a v zmysle platnej legislatívy. Starostlivosť je poskytovaná vlastným personálom a personálom, ktorý je v nájomnom zmluvnom vzťahu. Zriaďovateľom polikliniky je Žilinský samosprávny kraj.

vstúpiť

Klientska zóna BYSTRICA

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica je štátnou príspevkovou organizáciou v zriaďovacej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR. Vedenie nemocnice sa neustále snaží o zabezpečenie najlepšieho možného komfortu pre malých pacientov. Najvýznamnejšou prioritou však zostáva samotná zdravotná starostlivosť o deti. V nemocnici neustále pracujú na tom, aby ste sa v nej cítili dobre a aby to tak vnímali aj vaše deti.

vstúpiť

Klientska zóna Glenmark Pharmaceuticals

Glenmark Pharmaceuticals Ltd. je celosvetovo pôsobiaca nadnárodná farmaceutická spoločnosť s vlastnou výskumnou a vývojovou základňou so sídlom v Bombaji. Zameriava sa na priekopnícke objavovanie nových liekov predovšetkým v oblasti zápalu, metabolických porúch a bolesti. Súčasťou firemnej kultúry sú zamestnanci, ktorí vyznávajú 3 kľúčové hodnoty: Úspech, Úcta a Znalosti.

vstúpiť

Klientska zóna Chiesi Slovakia

Chiesi Slovakia s.r.o. je pobočka vo výlučnom vlastníctve Chiesi Pharmaceuticals GmbH Vienna, patriaca k talianskej, rodinnej farmaceutickej spoločnosti Chiesi Farmaceutici S.p.A., Parma. Portfólio materskej firmy pozostáva z produktov pochádzajúcich hlavne z vlastného vývoja a výskumu, vývoja jej partnerských spoločností a produktov v licencii so zameraním sa na určité definované terapeutické oblasti.

vstúpiť

Klientska zóna SANOMED

Poslaním spoločnosti SANOMED je poskytovať pacientom bezpečné a účinné lieky na prevenciu a liečbu rôznych závažných chorôb a porúch zdravia a prostredníctvom širokého portfólia liekov z mnohých terapeutických oblastí vrátiť zdravie a zvýšiť kvalitu života pacientom a súčasne byť plnohodnotným partnerom pre svojich klientov a partnerov pôsobiacich vo farmaceutickom priemysle a v zdravotníctve.

vstúpiť

Klientska zóna Farma e-learning

Špecializovaná zóna zameraná na praktické právne vzdelávanie zamestnancov farmaceutických spoločností. Vzdelávanie sa týka kľúčových tém interakcií farmaceutického priemyslu s lekármi/lekárnikmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Nájdete tu témy zamerané na antikorupčné pravidlá, princípy bezpečnej elektronickej komunikácie, pravidlá dovolenej reklamy liekov a manažment rizika pri interakcii s NAKA/políciou.

vstúpiť