Zoznam klientov využívajúcich nájom nášho e-learningového portálu na vzdelávanie a certifikáciu.

Asociácia generických výrobcov GENAS

GENAS – asociácia generických výrobcov je dobrovoľné neziskové záujmové združenie právnických osôb, združujúce výrobcov generických liekov. Asociácia vznikla v roku 2000. K 1.11.2017 združuje 13 generických, farmaceutických spoločností.

vstúpiť

Nemocnice skupiny Agel

Spoločnosť AGEL je najúspešnejším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. Na Slovensku pôsobí od roku 2006 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti AGEL SK a prevádzkuje desať nemocníc, špecializovanú nemocnicu v Bratislave, pracovnú zdravotnú službu a ďalšie spoločnosti, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

V prípade problému s prihlásením / prístupom do klientskej zóny, prosím kontaktujte administrátora portálu na mobilnom čísle 0948 342 800.

NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov

NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov je všeobecnou nemocnicou, ktorej poslaním je poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, primárnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, lôžkovej zdravotnej starostlivosti a lekárenskej zdravotnej starostlivosti. Liečebno-preventívnu starostlivosť poskytuje pre spádovú oblasť okresu Bardejov pre takmer 75 tisíc obyvateľov.

vstúpiť

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. poskytuje zdravotnú starostlivosť pre viac ako 110 000 obyvateľov spádovej oblasti okresov Skalica, Senica a okrajových častí okresov Myjava a Malacky.

PRIPRAVUJEME