Ing. Miriama Tomková

Kompetencie v rámci e-MEDIUS:
- komplexná starostlivosť o e–learningový portál e–MEDIUS.sk
- administrácia e–learningových kurzov
- komunikácia s partnermi a médiami
- marketing a reklama e–learningových aktivít
- obchodná činnosť
- ponuka a predaj LMS systému

Kontakt:
miriama.tomkovajohn(zav.)doemedius.sk, elearningjohn(zav.)doemedius.sk
tel.: 0948 342 800