e-MEDIUS®

Vítame vás v našom výučbovom systéme (Learning Managment System).
Radi by sme vám predstavili jednu z modernejších a efektívnejších foriem elektronického vyučovania s unikátnym obsahom, pripraveným odborníkmi na právo a medicínu - vzdelávanie systémom e-MEDIUS®. Ide o unikátny motivačný systém kreditovaného vzdelávania s efektívnym systémom udržania naučených vedomostí.

Úvodné video
5 minút

Úvodné video predstavuje bránu do systému. Má niekoľko nezastupiteľných funkcií: prenáša pozornosť záujemcu na študovanú tému, motivuje k plnému a zodpovednému výkonu a vďaka príkladom z praxe objasňuje, ako môže dobre naštudovaný obsah zabrániť nežiaducim udalostiam, spôsobujúcim vážne následky, v extrémnych prípadoch smrť. Uvedomujeme si, aká je dôležitá úloha vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Prijímame ju a napľňame s plnou vážnosťou a zodpovednosťou.
Preto, práve tu platí dvojnásobne: ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku.

Štúdium
45 minút

Na štúdium sme vyčlenili dostatok času, aby ste sa mohli starostlivo pripraviť. Naše študijné texty sú krátke, ale obsažné. Podávajú základné a nevyhnutné informácie na zvládnutie zložitých situácií v praxi zdravotníckeho pracovníka. Prehľadným spôsobom mapujú najzávažnejšie problémy, pri ktorých vzniká riziko poškodenie pacienta. Vysvetľujú, ako sa dá týmto situáciam vyhnúť, a tým nespôsobiť škodu sebe, ani svojmu zamestnávateľovi.

Test a vyhodnotenie
60 minút

Po dôkladnom preštudovaní učebných textov nasleduje test s vyhodnotením. Aj tu sme účastníkom ponechali dostatok času na to, aby mohli v pokoji odpovedať na všetky otázky. Po zaškrtnutí všetkých otázok a ich odoslaní, vám obratom príde odpoveď s vyhodnotením testu.

Akreditácia
a certifikát

Naše kurzy sú kreditované Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne medicínske vzdelávanie. Ak chcete efektívne a s prehľadom získať potrebný počet kreditov, sme určite jedným z vašich partnerov. Na našej stránke nájdete široké spektrum medicínsko-právnych kurzov, ktoré vhodným spôsobom doplnia informácie z medicínskej oblasti.

Overovací test
20 minút

Zabúdať je ľudské. Našou najväčšou výzvou je, aby ste si naštudovaný obsah udržali v pamäti čo najdlhšie. Prinášame vám preto novinku – overovací test, ktorá vám pomôže učivo udržať v pamäti a pevne ho spojiť s vašou pracovnou skúsenosťou. Do 24 hodín od ukončenia testu dostanete výzvu na utvrdenie učiva. Vďaka typickým rozohratým situáciám, si budete môcť overiť vaše poznatky v simulovanej praxi. Je to jedna z vašich posledných príležitostí, kedy môžete robiť chyby bez škody. Za tie ďalšie, totiž už budete musieť v práci zaplatiť.

Nie je kurz
ako kurz

Na záver by sme radi zdôraznili, že nie je kurz ako kurz. Tie naše vám ušetria čas, prinesú pokoj do praxe a vášmu zamestnávateľovi ušetria peniaze na pokutách. Vedieme kurzy tak, aby sa vám v budúcnosti darilo vyhnúť sa právnym problémom, a keď sa aj vyskytnú, budete na ne dobre pripravení.