Kliknutím na ikonu si vyfiltrujte
vhodné kurzy pre vás
Sponzorované kurzy
Číslo Názov kurzu Trvanie Kredity Dostupnosť Stav
021 Právna sebaobrana sestry 3 hod. 31.12.2020
9,90 €
028 Právna zodpovednosť lekárnika a lekárne 3 hod. max. 2 28.6.2020
Zdarma
032 Kompetencie sestry v ošetrovateľskej praxi a právne riziká ich prekročenia 3 hod. 31.12.2020
3,90 €
037 Právne aspekty domácich pôrodov z pohľadu kompetencií pôrodnej asistentky 3 hod. 31.12.2020
9,90 €
044 Práva a povinnosti sestry v prípade agresívneho alebo nespolupracujúceho pacienta 3 hod. 31.12.2020
9,90 €
045 Farmaceut a farmaceutický laborant - postavenie a povinnosti zdravotníckeho pracovníka 3 hod. max. 2 31.12.2020
14,90 €
047 Správna klinická prax 2018 3 hod. max. 2 31.12.2020
69,00 €
048 GDPR I. - Úvod: Prečo je potrebné chrániť osobné údaje pacienta a ktoré pojmy lekár musí za každých okolností ovládať? 3 hod. 31.12.2020
19,90 €
049 GDPR II. - Zásady: Aplikácia kľúčových zásad GDPR nevyhnutných pre bezpečný postup lekára v praxi 3 hod. 31.12.2020
19,90 €
050 GDPR III. - Povinnosti: Katalóg povinností ambulancie pre správne dodržiavanie GDPR 3 hod. 31.12.2020
19,90 €
051 GDPR IV. - Odporúčania: Bezpečnostné opatrenia ambulancie pri GDPR - ako sa vyhýbať rizikám 3 hod. 31.12.2020
19,90 €
052 Workshop On label vs. Off label liečba 3 hod. 31.12.2020
30,00 €
053 Práva a povinnosti sestry ako zdravotníckeho pracovníka a zamestnanca 3 hod. 31.12.2020
9,90 €
054 Etický kódex sestry vo vzťahu k pacientovi a k zdravotníckym pracovníkom 3 hod. 31.12.2020
Zdarma
055 Právna zodpovednosť sestry pri výkone povolania - najdôležitejšie upozornenia 3 hod. 31.12.2020
Zdarma
056 Právne odporúčania pre správne vedenie ošetrovateľskej dokumentácie 3 hod. 31.12.2020
9,90 €
057 Zásady dodržiavania povinnej mlčanlivosti v praxi sestry 3 hod. 31.12.2020
9,90 €
058 Odporúčania na postup sestry v prípade jej predvolania na výsluch pred súdom alebo správnym orgánom 3 hod. 31.12.2020
9,90 €
059 Informovaný súhlas v ošetrovateľskej starostlivosti - nástroj ochrany sestry a pacienta 3 hod. 31.12.2020
9,90 €
060 Klinický audit: Čo všetko musí lekár vedieť, keď sa povie "systém hodnotenia bezpečnosti pacienta“ 3 hod. max. 2 31.7.2020
Zdarma
061 Klinický audit: Čo všetko musí sestra vedieť, keď sa povie "systém hodnotenia bezpečnosti pacienta“ 3 hod. max. 2 31.7.2020
Zdarma