Kliknutím na ikonu si vyfiltrujte
vhodné kurzy pre vás
Sponzorované kurzy
Číslo Názov kurzu Trvanie Kredity Dostupnosť Stav
021 Právna sebaobrana sestry 3 hod. max. 2 31.12.2019
9,90 €
023 Informovaný súhlas v praxi iného zdravotníckeho pracovníka 3 hod. max. 2 31.12.2019
14,90 €
024 Povinná mlčanlivosť v práci iného zdravotníckeho pracovníka 3 hod. max. 2 31.12.2019
14,90 €
025 Právna zodpovednosť iného zdravotníckeho pracovníka 3 hod. max. 2 31.12.2019
14,90 €
027 Čo je korupcia a čo je darovanie? 3 hod. max. 2 31.12.2019
9,90 €
032 Kompetencie sestry v ošetrovateľskej praxi a právne riziká ich prekročenia 3 hod. max. 2 31.12.2019
3,90 €
035 Informovaný súhlas ako nástroj právnej ochrany poskytovateľa a lekára 3 hod. max. 2 24.10.2019
19,90 €
036 Vybrané situácie zverejňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie zo strany sestry 3 hod. max. 2 31.12.2019
9,90 €
044 Práva a povinnosti sestry v prípade agresívneho alebo nespolupracujúceho pacienta 3 hod. max. 2 31.12.2019
9,90 €
047 Správna klinická prax 2018 3 hod. max. 2 31.12.2019
69,00 €
048 GDPR I. - Úvod: Prečo je potrebné chrániť osobné údaje pacienta a ktoré pojmy lekár musí za každých okolností ovládať? 3 hod. max. 2 31.10.2019
19,90 €
049 GDPR II. - Zásady: Aplikácia kľúčových zásad GDPR nevyhnutných pre bezpečný postup lekára v praxi 3 hod. max. 2 31.10.2019
19,90 €
050 GDPR III. - Povinnosti: Katalóg povinností ambulancie pre správne dodržiavanie GDPR 3 hod. max. 2 31.10.2019
19,90 €
051 GDPR IV. - Odporúčania: Bezpečnostné opatrenia ambulancie pri GDPR - ako sa vyhýbať rizikám 3 hod. max. 2 31.10.2019
19,90 €
052 Workshop On label vs. Off label liečba 3 hod. 31.12.2019
30,00 €
053 Práva a povinnosti sestry ako zdravotníckeho pracovníka a zamestnanca 3 hod. max. 2 31.12.2019
9,90 €
054 Etický kódex sestry vo vzťahu k pacientovi a k zdravotníckym pracovníkom 3 hod. max. 2 31.12.2019
Zdarma
055 Právna zodpovednosť sestry pri výkone povolania - najdôležitejšie upozornenia 3 hod. max. 2 31.12.2019
Zdarma
056 Právne odporúčania pre správne vedenie ošetrovateľskej dokumentácie 3 hod. max. 2 31.12.2019
9,90 €
057 Zásady dodržiavania povinnej mlčanlivosti v praxi sestry 3 hod. max. 2 31.12.2019
9,90 €
058 Odporúčania na postup sestry v prípade jej predvolania na výsluch pred súdom alebo správnym orgánom 3 hod. max. 2 31.12.2019
9,90 €