Kliknutím na ikonu si vyfiltrujte
vhodné kurzy pre vás
Sponzorované kurzy
Číslo Názov kurzu Trvanie Kredity Dostupnosť Stav
001 Postavenie sestry ako zdravotníckeho pracovníka a zamestnanca 3 hod. max. 2 31.12.2018
9,90 €
002 Etika v povolaní sestry 3 hod. max. 2 31.12.2018
9,90 €
003 Informovaný súhlas v praxi sestry 3 hod. max. 2 31.12.2018
9,90 €
004 Právna zodpovednosť sestry 3 hod. max. 2 31.12.2018
9,90 €
006 Vedenie zdravotnej dokumentácie 3 hod. max. 2 31.12.2018
9,90 €
007 Povinná mlčanlivosť v práci sestry 3 hod. max. 2 31.12.2018
9,90 €
013 Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení 3 hod. max. 2 31.12.2018
14,90 €
016 Právna zodpovednosť v praxi psychológa 3 hod. max. 3 31.12.2018
19,90 €
021 Právna sebaobrana sestry 3 hod. max. 2 31.12.2018
9,90 €
023 Informovaný súhlas v praxi iného zdravotníckeho pracovníka 3 hod. max. 2 31.12.2018
14,90 €
024 Povinná mlčanlivosť v práci iného zdravotníckeho pracovníka 3 hod. max. 2 31.12.2018
14,90 €
025 Právna zodpovednosť iného zdravotníckeho pracovníka 3 hod. max. 2 31.12.2018
14,90 €
027 Čo je korupcia a čo je darovanie? 3 hod. max. 2 31.12.2018
Zdarma
028 Právna zodpovednosť lekárnika a lekárne 3 hod. max. 2 31.8.2019
14,90 €
030 Liečba off-label a liečba zo súcitu 3 hod. max. 2 1.2.2019
19,90 €
031 Trestná zodpovednosť právnických osôb 3 hod. max. 2 1.2.2019
19,90 €
032 Kompetencie sestry v ošetrovateľskej praxi a právne riziká ich prekročenia 3 hod. max. 2 1.2.2019
Zdarma
034 Reklama v lekárni 3 hod. max. 2 1.3.2019
14,90 €
035 Informovaný súhlas ako nástroj právnej ochrany poskytovateľa a lekára 3 hod. max. 2 1.3.2019
19,90 €
036 Vybrané situácie zverejňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie zo strany sestry 3 hod. max. 2 5.3.2019
9,90 €
037 Právne aspekty domácich pôrodov z pohľadu kompetencií pôrodnej asistentky 3 hod. max. 2 31.12.2019
Zdarma
038 Sestra a pôrodná asistentka ako svedok pred súdom a správnym orgánom 3 hod. max. 2 1.5.2019
Zdarma
039 Budovanie vzťahu lekáreň - pacient: dovolené a nedovolené aktivity zo strany lekárne pre pacienta 3 hod. max. 2 1.5.2019
14,90 €
040 Kto je zákonným zástupcom a partnerom pre rozhodovanie o zdravotnej starostlivosti nespôsobilých pacientov 3 hod. max. 2 1.5.2019
19,90 €
041 Rozsah poučovacej povinnosti sestry voči pacientovi a jej vzťah k poučeniu poskytovanom zo strany lekára 3 hod. max. 2 1.6.2019
Zdarma
042 Trestná zodpovednosť právnických osôb v lekárnickej praxi (lekárne, výdajne zdravotníckych potrieb) 3 hod. max. 2 30.6.2019
19,90 €
043 Právne otázky určovania pracovnej neschopnosti - povinnosti poskytovateľa voči pacientovi, Sociálnej poisťovni 3 hod. max. 2 30.6.2019
14,90 €
044 Práva a povinnosti sestry vo vzťahu k nespolupracujúcemu a agresívnemu pacientovi 3 hod. max. 2 31.7.2019
Zdarma
045 Farmaceut a farmaceutický laborant - postavenie a povinnosti zdravotníckeho pracovníka 3 hod. max. 2 31.8.2019
Zdarma
046 Pravidlá poskytovania informácií o zdravotnom stave pacienta 3 hod. max. 2 31.8.2019
Zdarma
047 Správna klinická prax 2018 3 hod. max. 2 31.12.2019
69,00 €
048 GDPR I. - Úvod: Prečo je potrebné chrániť osobné údaje pacienta a ktoré pojmy lekár musí za každých okolností ovládať? 3 hod. max. 2 25.12.2019
Zdarma
049 GDPR II. - Zásady: Aplikácia kľúčových zásad GDPR nevyhnutných pre bezpečný postup lekára v praxi 3 hod. max. 2 25.12.2019
Zdarma
050 GDPR III. - Povinnosti: Katalóg povinností ambulancie pre správne dodržiavanie GDPR 3 hod. max. 2 25.12.2019
Zdarma
051 GDPR IV. - Odporúčania: Bezpečnostné opatrenia ambulancie pri GDPR - ako sa vyhýbať rizikám 3 hod. max. 2 25.12.2019
Zdarma