Kliknutím na ikonu si vyfiltrujte
vhodné kurzy pre vás
Sponzorované kurzy
Číslo Názov kurzu Trvanie Kredity Dostupnosť Stav
001 Postavenie sestry ako zdravotníckeho pracovníka a zamestnanca 3 hod. max. 2 23.7.2018
9,90 €
002 Etika v povolaní sestry 3 hod. max. 2 23.7.2018
9,90 €
003 Informovaný súhlas v praxi sestry 3 hod. max. 2 23.7.2018
9,90 €
004 Právna zodpovednosť sestry 3 hod. max. 2 23.7.2018
9,90 €
006 Vedenie zdravotnej dokumentácie 3 hod. max. 2 23.7.2018
Zdarma
007 Povinná mlčanlivosť v práci sestry 3 hod. max. 2 23.7.2018
9,90 €
008 Eutanázia a asistovaná samovražda 3 hod. max. 2 23.7.2018
14,90 €
009 Onkológia: Rozhodovanie na konci života 3 hod. max. 2 23.7.2018
19,90 €
010 Právna zodpovednosť lekára 3 hod. max. 2 8.8.2018
14,90 €
011 Trestnoprávna zodpovednosť lekára 3 hod. max. 2 10.8.2018
19,90 €
012 Vakcinácia pre sestry 3 hod. max. 2 23.7.2018
9,90 €
013 Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení 3 hod. max. 2 23.7.2018
14,90 €
016 Právna zodpovednosť v praxi psychológa 3 hod. max. 3 31.3.2018
19,90 €
018 Správna klinická prax 3 hod. max. 2 31.12.2018
69,00 €
020 Právna sebaobrana lekára 3 hod. max. 2 7.6.2018
14,90 €
021 Právna sebaobrana sestry 3 hod. max. 2 23.7.2018
9,90 €
022 Agresívny a nespolupracujúci pacient 3 hod. max. 2 23.7.2018
9,90 €
023 Informovaný súhlas v praxi iného zdravotníckeho pracovníka 3 hod. max. 2 31.3.2018
14,90 €
024 Povinná mlčanlivosť v práci iného zdravotníckeho pracovníka 3 hod. max. 2 31.3.2018
14,90 €
025 Právna zodpovednosť iného zdravotníckeho pracovníka 3 hod. max. 2 31.3.2018
14,90 €
026 Ochrana osobných údajov pri očkovaní 3 hod. max. 2 3.5.2018
19,90 €
027 Čo je korupcia a čo je darovanie? 3 hod. max. 2 12.6.2018
Zdarma
028 Právna zodpovednosť lekárnika a lekárne 3 hod. max. 2 31.8.2018
14,90 €
029 LEKÁRNE: Zrážková daň a povinné hlásenia na NCZI - najdôležitejšie upozornenia 3 hod. max. 2 1.11.2018
Zdarma
030 Liečba off-label a liečba zo súcitu 3 hod. max. 2 31.12.2018
Zdarma
031 Trestná zodpovednosť právnických osôb 3 hod. max. 2 31.12.2018
Zdarma
032 Kompetencie sestry v ošetrovateľskej praxi a právne riziká ich prekročenia 3 hod. max. 2 31.12.2018
Zdarma