Kliknutím na ikonu si vyfiltrujte
vhodné kurzy pre vás
Sponzorované kurzy
Číslo Názov kurzu Trvanie Kredity Dostupnosť Stav
021 Právna sebaobrana sestry 3 hod. 31.12.2024
9,90 €
028 Právna zodpovednosť lekárnika a lekárne 3 hod. 31.12.2024
14,90 €
039 Budovanie vzťahu lekáreň - pacient: dovolené a nedovolené aktivity zo strany lekárne pre pacienta 3 hod. max. 2 31.12.2024
14,90 €
044 Práva a povinnosti sestry v prípade agresívneho alebo nespolupracujúceho pacienta 3 hod. 31.12.2024
9,90 €
045 Farmaceut a farmaceutický laborant - postavenie a povinnosti zdravotníckeho pracovníka 3 hod. max. 2 31.12.2024
14,90 €
047 Správna klinická prax 2018 3 hod. max. 2 31.12.2024
69,00 €
048 GDPR I. - Úvod: Prečo je potrebné chrániť osobné údaje pacienta a ktoré pojmy lekár musí za každých okolností ovládať? 3 hod. 31.12.2024
19,90 €
049 GDPR II. - Zásady: Aplikácia kľúčových zásad GDPR nevyhnutných pre bezpečný postup lekára v praxi 3 hod. 31.12.2024
19,90 €
050 GDPR III. - Povinnosti: Katalóg povinností ambulancie pre správne dodržiavanie GDPR 3 hod. 31.12.2024
19,90 €
051 GDPR IV. - Odporúčania: Bezpečnostné opatrenia ambulancie pri GDPR - ako sa vyhýbať rizikám 3 hod. 31.12.2024
19,90 €
052 Workshop On label vs. Off label liečba 3 hod. 31.12.2024
30,00 €
053 Práva a povinnosti sestry ako zdravotníckeho pracovníka a zamestnanca 3 hod. 31.12.2024
9,90 €
060 Klinický audit: Čo všetko musí lekár vedieť, keď sa povie "systém hodnotenia bezpečnosti pacienta“ 3 hod. 31.12.2024
9,90 €
061 Klinický audit: Čo všetko musí sestra vedieť, keď sa povie "systém hodnotenia bezpečnosti pacienta“ 3 hod. 31.12.2024
9,90 €
062 Etika v povolaní zdravotníckeho pracovníka 2 hod. 31.12.2024
Zdarma
063 Informovaný súhlas - najpodstatnejšie vysvetlenia pre prax 2 hod. 31.12.2024
9,90 €
064 Právna zodpovednosť zdravotníckeho pracovníka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 2 hod. 31.12.2024
Zdarma
065 Povinná mlčanlivosť - najdôležitejšie odporúčania 2 hod. 31.12.2024
9,90 €
066 FARMACEUT GDPR I. - Pojmy, ktoré musí lekárnik ovládať a aplikácia kľúčových zásad GDPR v praxi lekárne 3 hod. 31.12.2024
19,90 €
067 SESTRA GDPR I. - Prečo je potrebné chrániť osobné údaje pacienta a ktoré pojmy sestra musí za každých okolností ovládať 3 hod. 31.12.2024
19,90 €
068 SESTRA GDPR II. - Aplikácia kľúčových zásad GDPR nevyhnutných pre bezpečný postup sestry v praxi 3 hod. 31.12.2024
19,90 €
069 SESTRA GDPR III. - Katalóg povinností zdravotníckeho zariadenia pre správne dodržiavanie GDPR 3 hod. 31.12.2024
19,90 €
070 SESTRA GDPR IV. - Bezpečnostné opatrenia zdravotníckeho zariadenia pri GDPR - ako sa vyhýbať rizikám 3 hod. 31.12.2024
19,90 €
071 Vedenie zdravotnej dokumentácie – čo ako zdravotnícky pracovník musím vedieť 2 hod. 31.12.2024
9,90 €
072 Prehľad právnych podmienok elektronickej komerčnej komunikácie 1 hod. 31.12.2024
073 Základy regulácie reklamy pre reprezentanta farmaceutickej spoločnosti 1 hod. 31.12.2024
074 Základné antikorupčné upozornenia pre reprezentantov farmaceutickej spoločnosti 1 hod. 31.12.2024
075 Práva reprezentanta v prípade zatknutia políciou 1 hod. 31.12.2024
076 Základné právne podmienky bezpečného prevádzkovania internetovej lekárne a otázky telemedicíny vo farmácii 2 hod. 31.12.2024
14,90 €
077 Triáž pacientov – právne predpoklady pre rozhodovanie o indikácii intenzívnej starostlivosti počas pandémie 2 hod. 31.12.2024
9,90 €
078 Správna dokumentačná prax v klinickom skúšaní 1 hod. 31.12.2024
15,00 €