Kliknutím na ikonu si vyfiltrujte
vhodné kurzy pre vás
Sponzorované kurzy
Číslo Názov kurzu Trvanie Kredity Dostupnosť Stav
023 Informovaný súhlas v praxi iného zdravotníckeho pracovníka 3 hod. max. 2 31.12.2019
14,90 €
024 Povinná mlčanlivosť v práci iného zdravotníckeho pracovníka 3 hod. max. 2 31.12.2019
14,90 €
025 Právna zodpovednosť iného zdravotníckeho pracovníka 3 hod. max. 2 31.12.2019
14,90 €
027 Čo je korupcia a čo je darovanie? 3 hod. max. 2 31.12.2019
9,90 €
028 Právna zodpovednosť lekárnika a lekárne 3 hod. max. 2 31.8.2019
14,90 €
035 Informovaný súhlas ako nástroj právnej ochrany poskytovateľa a lekára 3 hod. max. 2 24.10.2019
19,90 €
036 Vybrané situácie zverejňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie zo strany sestry 3 hod. max. 2 31.12.2019
9,90 €
037 Právne aspekty domácich pôrodov z pohľadu kompetencií pôrodnej asistentky 3 hod. max. 2 31.12.2019
9,90 €
044 Práva a povinnosti sestry vo vzťahu k nespolupracujúcemu a agresívnemu pacientovi 3 hod. max. 2 31.7.2019
9,90 €
045 Farmaceut a farmaceutický laborant - postavenie a povinnosti zdravotníckeho pracovníka 3 hod. max. 2 31.8.2019
14,90 €
046 Pravidlá poskytovania informácií o zdravotnom stave pacienta 3 hod. max. 2 31.8.2019
19,90 €
047 Správna klinická prax 2018 3 hod. max. 2 31.12.2019
69,00 €
048 GDPR I. - Úvod: Prečo je potrebné chrániť osobné údaje pacienta a ktoré pojmy lekár musí za každých okolností ovládať? 3 hod. max. 2 31.10.2019
19,90 €
049 GDPR II. - Zásady: Aplikácia kľúčových zásad GDPR nevyhnutných pre bezpečný postup lekára v praxi 3 hod. max. 2 31.10.2019
19,90 €
050 GDPR III. - Povinnosti: Katalóg povinností ambulancie pre správne dodržiavanie GDPR 3 hod. max. 2 31.10.2019
19,90 €
051 GDPR IV. - Odporúčania: Bezpečnostné opatrenia ambulancie pri GDPR - ako sa vyhýbať rizikám 3 hod. max. 2 31.10.2019
19,90 €
052 Workshop On label vs. Off label liečba 3 hod. 31.12.2019
30,00 €