Registrácia

Pre platnú registráciu je potrebné vyplniť tmavozelené rámiky.

Minimálny rozsah povinných údajov je nevyhnutný najmä pre vygenerovanie „Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania“, zároveň kvôli povinnosti hlásenia výšky poskytnutého nepeňažného plnenia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a zdravotníckemu pracovníkovi, ktorá vyplýva 3. osobám z novely zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov. Údaje vyplňujte s diakritikou.

Titul pred menom:
Meno:
Priezvisko:
Titul za menom:
Dátum narodenia:
.
.
Povinné, ak nie ste registrovaný/á v žiadnej zdravotníckej komore.
DD
-
MM
-
RRRR
Email:
Telefónne číslo:
Login:
Meno slúžiace pre prihlásenie do internej zóny členov.
Heslo:
Heslo slúžiace pre prihlásenie do internej zóny členov.
Zopakujte heslo:
Zopakovanie hesla, pre kontrolu.
heslo musí obsahovať aspoň 7 znakov
v hesle sa musia nachádzať znaky z veľkej aj malej abecedy
v hesle sa musí nachádzať aspoň jedna číslica
heslá v položke Heslo a Zopakujte heslo sa zhodujú
Ak ste registrovaný/á v zdravotníckej komore, vyplnťte prosím Vašu príslušnosť ku komore, zdravotnícke povolanie a informácie o zdravotníckom zariadení / poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, v ktorom / u ktorého ako zdravotnícky pracovník vykonávate svoje povolanie.
Som registrovaný/á v zdravotníckej komore:
Ak ste podnikateľský subjekt a chcete fakturovať, označte, prosím, zaškrtávacie políčko a vyplňte položky pre podnikateľský subjekt, ktoré sa Vám sprístupnia.
Som podnikat. subjekt, chcem fakturovať:
Ako ste sa o nás
dozvedeli:
Používanie portálu:
Súhlasím s Podmienkami používania portálu.
Osobné údaje:
Marketing:
Súhlasím so zasielaním marketingových informácií o vzdelácích podujatiach MEDIUS.
Súhlasím so zasielaním obchodných informácií týkajúcich sa činnosti Komory pre medicínske právo - MEDIUS, s realizovaním elektronickej ponuky jej produktov, služieb, kontaktovania a zasielania propagačných materiálov. Svojím súhlasom nám umožníte informovať Vás o nových kurzoch a špeciálnych vzdelávacích ponukách.
Šesť mínus päť:
Zadajte výsledok číslom (napr. 8)
kontrola, či formulár vypĺňa človek.