Registrácia

Pre platnú registráciu je potrebné vyplniť tmavozelené rámiky. Údaje, prosím, vypĺňajte s diakritikou.

Povinné údaje je nutné vyplniť najmä na účely:

  • generovania „Certifikátu“ / „Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania“ po úspešnom absolvovaní testu
  • prípadnej povinnosti hlásenia výšky poskytnutého nepeňažného plnenia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a zdravotníckemu pracovníkovi, ktorá vyplýva 3. osobám z novely zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov
Titul pred menom:
Meno:
Priezvisko:
Titul za menom:
Dátum narodenia:
.
.
Povinné, ak nie ste registrovaný/á v žiadnej zdravotníckej komore.
DD
-
MM
-
RRRR
Email:
Telefónne číslo:
Login:
Meno slúžiace pre prihlásenie do internej zóny členov.
Heslo:
Heslo slúžiace pre prihlásenie do internej zóny členov.
Zopakujte heslo:
Zopakovanie hesla, pre kontrolu.
heslo musí obsahovať aspoň 7 znakov
v hesle sa musia nachádzať znaky z veľkej aj malej abecedy
v hesle sa musí nachádzať aspoň jedna číslica
heslá v položke Heslo a Zopakujte heslo sa zhodujú
Ak ste registrovaný/á v zdravotníckej komore, vyplnťte prosím Vašu príslušnosť ku komore, zdravotnícke povolanie a informácie o zdravotníckom zariadení / poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, v ktorom / u ktorého ako zdravotnícky pracovník vykonávate svoje povolanie.
Som registrovaný/á v zdravotníckej komore:
Ak ste študent a máte záujem o absolvovanie študentských kurzov (bez kreditov), označte, prosím, toto zaškrtávacie políčko.
Som študent:
Ak ste podnikateľský subjekt a chcete fakturovať, označte, prosím, zaškrtávacie políčko a vyplňte položky pre podnikateľský subjekt, ktoré sa Vám sprístupnia.
Som podnikat. subjekt, chcem fakturovať:
Ako ste sa o nás
dozvedeli:
Ochrana osobných údajov:
Vyhlasujem, že som sa oboznámil s Pravidlami ochrany osobných údajov.
Podmienky používania:
Marketingové informácie:
Súhlasím so zasielaním informácií o vzdelávacích podujatiach a e-kurzoch týkajúcich sa medicínskeho a farmaceutického práva.
Štyri plus šesť:
Zadajte výsledok číslom (napr. 8)
kontrola, či formulár vypĺňa človek.