KURZ
030

Názov kurzu

Liečba off-label a liečba zo súcitu

Liečba off-label a aké sú pravidlá a riziká používania liekov v zdravotníckej praxi

Popis

Legislatíva určuje pravidlá pre používanie liekov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Liek nie je tovar ako každý iný. Naopak, s jeho používaním sú spojené prísne podmienky, porušenie ktorých zákon trestá vysokými sankciami.

V klinickej praxi sa však vyskytujú situácie, v ktorých nezaberajú registrované lieky a na základe evidence based medicine sa vie, že na liečbu ochorenia sa dá efektívne použiť liek, ktorý na danú indikáciu nemá registráciu.

V tomto kurze sa pozrieme na pravidlá používania liekov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a špeciálne sa zameriame na otázky spojené s „off label“ liečbou. Vysvetlíme postupy jej schvaľovania ako aj riziká, ktoré pri takejto liečbe hrozia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

2

Kurz je kreditovaný: Slovenská lekárska komora, Slovenská lekárnická komora

Cieľová skupina

Kurz je určený lekárom a lekárnikom, ktorí chcú „načrieť do vôd“ tzv. „off-label“ liečby a liečby zo súcitu.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním tohto kurzu sa dozviete:

1. Aké sú všeobecné pravidlá liečby liekmi?

2. Čo sa rozumie pod pojmom „off-label“ použitie lieku?

3. Čo je to liečba zo súcitu?

4. Ako je nastavená zodpovednosť pri „off-label“ liečbe?