KURZ
062

Názov kurzu

Etika v povolaní zdravotníckeho pracovníka

Popis

Cieľom e-kurzu je ukotviť výkon povolania zdravotníckeho pracovníka do hodnotového rámca, upozorniť na určujúce etické kritéria, ponúknuť posúdenie vhodného/nevhodného prístupu z hľadiska etiky pri vybraných situáciách z každodennej praxe. Premietnutie etických princípov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti do právneho poriadku.

Zvládnete kurz

za 2 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

2

Kurz je kreditovaný: Slovenská lekárska komora, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Cieľová skupina

Všetci zdravotnícki pracovníci

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základné zručnosti pri práci s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

  • etické aspekty vzťahu medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom, svedomie pacienta vs. svedomie zdravotníckeho pracovníka. Výhrada svedomia.
  • dôstojnosť, rovnosť a diskriminácia vo výkone zdravotníckeho povolania
  • určenie vzťahu medzi právom a etikou v kontexte povolania zdravotníckeho pracovníka
  • etické povinnosti zdravotníckeho pracovníka
  • etický konflikt a jeho spracovanie a otázka viny pri výkone povolania