KURZ
063

Názov kurzu

Informovaný súhlas - najpodstatnejšie vysvetlenia pre prax

Popis

Cieľom kurzu "Informovaný súhlas" je vysvetliť zdravotníckym pracovníkom podstatu informovaného súhlasu. Aby vedeli, kedy je potrebné zabezpečiť informovaný súhlas písomne a v ktorých situáciách postačuje ústny či konkludentný súhlas.

V kurze sa dozviete, kedy je informovaný súhlas nevyhnutný a naopak, kedy je možné poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez súhlasu pacienta. Kurz stanovuje postup zdravotníckych pracovníkov v prípade, ak pacient odmietne udeliť informovaný súhlas.

Zdravotnícky pracovník by po absolvovaní kurzu mal vedieť v praxi postupovať tak, aby prostredníctvom správneho aplikovania informovaného súhlasu chránil nielen pacienta, ale aj poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a seba samotného pred rizikom žalôb na náhradu škody, či nemajetkovej ujmy zo strany pacienta.

Zvládnete kurz

za 2 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je určený zdravotníckym pracovníkom, ktorí majú povinnosť poučiť a získať pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti informovaný súhlas od pacienta, resp. jeho zákonného zástupcu v prípade dieťaťa alebo inej nespôsobilej osoby.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním tohto kurzu sa dozviete:

1. Podstatu informovaného súhlasu

2. Podmienky pre poskytnutie zdravotnej starostlivosti z pohľadu informovaného súhlasu

3. Kedy je informovaný súhlas nevyhnutný

4. Kedy je možné poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez súhlasu pacienta

5. Aké stavebné prvky má informovaný súhlas

6. O čom všetkom by mal byť pacient poučený

7. O situáciách, kedy pacient poučenie nemôže odmietnuť

8. Čo robiť v prípade, ak pacient odmietne udeliť informovaný súhlas

9. Kto udeľuje informovaný súhlas

10. Ako je to s nespôsobilým pacientom

11. V ktorých situáciách sa vyžaduje písomný informovaný súhlas a kedy postačuje ústny alebo konkludentný

12. Ako postupovať v prípade, ak pacient odvolá súhlas