KURZ
065

Názov kurzu

Povinná mlčanlivosť - najdôležitejšie odporúčania

Popis

Problematika ochrany súkromia pacienta sa v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti skloňuje čoraz častejšie. Všetci vnímame, že ide o hodnotu hodnú ochrany, zvlášť vo vzťahu k pacientovi. Čo si pod ochranou súkromia pacienta máme predstaviť? Ochrana súkromia pacienta pozostáva z niekoľkých častí. Okrem informovaného súhlasu, náležitého nakladania so zdravotnou dokumentáciou, je kľúčovou povinnosťou zdravotníckeho pracovníka POVINNÁ MLČANLIVOSŤ. Predmetom kurzu je v prvom rade vysvetlenie dôležitosti dodržania povinnej mlčanlivosti zo strany zdravotníckeho pracovníka.

Následne by sa mal účastník kurzu dozvedieť, kto každý je viazaný povinnou mlčanlivosťou, čo je jej predmetom, kedy sa mlčanlivosť neporuší a aké sú právne následky pre zdravotníckeho pracovníka v prípade porušenia povinnej mlčanlivosti.

Napokon si účastníci vzdelávania na otázkach a úlohách precvičia riešenie konkrétnych situácií.

Cieľom vzdelávania je objasniť účastníkovi význam tejto povinnosti v kontexte ochrany súkromia pacienta a poskytnúť praktický návod, ako riešiť úskalia komunikácie s orgánmi verejnej moci, nadriadenými, pacientom, jeho príbuznými.

Zvládnete kurz

za 2 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je určený zdravotníckym pracovníkom.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

V kurze sa dozviete:

1. Čo je povinná mlčanlivosť

2. Kto je viazaný povinnou mlčanlivosťou

3. Čo je predmetom povinnej mlčanlivosti

4. Voči komu je potrebné chrániť informácie

5. Kedy sa mlčanlivosť neporuší

6. Zdravotnícky pracovník ako svedok v trestnom konaní

7. Čo sa stane, ak zdravotnícky pracovník poruší povinnú mlčanlivosť