KURZ
072

Názov kurzu

Prehľad právnych podmienok elektronickej komerčnej komunikácie

Popis

Komunikácia je základom každej tvorivej práce. Platí to nielen pre súkromnú komunikáciu, ale aj pre komunikáciu, ktorú riešime v našej práci. Okrem toho, že je vhodné, aby jej obsah vyhovoval spoločenským konvenciám, musí spĺňať aj formálne podmienky. Komunikáciou vstupujeme do súkromia druhej osoby, a preto nás v prípade obchodnej komunikácie právne predpisy zaväzujú k dodržiavaniu určitých pravidiel.

Sme svedkami toho, ako v dnešnej dobe zažíva obrovský rozvoj kontakt realizovaný prostredníctvom elektronických zariadení. Tie umožňujú distribuovať informácie stále širšej skupine adresátov a aj pri narastajúcom množstve adresátov ich stále presnejšie cieliť tam, kde ich potrebujeme mať.

Pri plnení pracovných úloh komunikujeme denne a v prevažnej väčšine prípadov s našimi partnermi komunikujeme obchodne. Hovoríme s nimi o svojej spoločnosti, o jej aktivitách, diskutujeme s nimi o vlastnostiach a výhodách našich produktov – to všetko je možné označiť za obchodnú komunikáciu.

Základné princípy dovolenej elektronickej komunikácie nie je ťažké vysvetliť, pretože tie pramenia z princípu slušnosti – nejdem tam, kde nie som pozvaný. Takto by sme mohli charakterizovať kľúčový aspekt obchodnej (komerčnej) elektronickej komunikácie. Je dôležité poznať základné podmienky tejto komunikácie, pretože len tak dokážeme znížiť právne riziká, ktoré nám pri denno-dennej činnosti môžu hroziť.

Zvládnete kurz

za 1 hod.

Počet dosiahnutých kreditov

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je určený reprezentantom farmaceutickej spoločnosti.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základné zručnosti práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

  • predpisy, ktoré upravujú elektronickú komunikáciu
  • tri zlaté pravidlá správnej elektronickej komunikácie
  • čo musí byť splnené, aby mohol byť hovor, či telekonferencia nahrávaná
  • kľúčové pravidlá bezpečného posielania e-mailov
  • čo je zakázané riešiť s obchodnými partnermi v rámci komunikácie
  • prehľad právnej zodpovednosti pri komerčnej komunikácii