KURZ
074

Názov kurzu

Základné antikorupčné upozornenia pre reprezentantov farmaceutickej spoločnosti

Popis

Reprezentanti farmaceutickej spoločnosti v interakcii s lekármi a lekárnikmi nezastupujú len seba, ale hlavne svojho zamestnávateľa. Preto je veľmi dôležité, aby dodržiavali určité pravidlá, ktoré zabezpečia korektnú a bezpečnú vzájomnú komunikáciu, pri ktorej neporušia právne normy a nevystavia tak seba ani svojho zamestnávateľa riziku prípadnej sankcie.

Hranica medzi tým, čo je dovolené a konaním, ktoré je už zakázané a trestné, je niekedy nejasná, preto si kurz kladie za cieľ jednoduchým jazykom vysvetliť základné antikorupčné pravidlá, ktoré by mali mať reprezentanti v komunikácii s lekármi/lekárnikmi stále na zreteli. Kurz taktiež upozorňuje na situácie nezákonných ponúk, ktorým môže byť reprezentant pri výkone svojej práce vystavený a ponúka riešenia, ako z daných situácií vykľučkovať s „čistým štítom“.

Okrem teoretickej časti, ktorá popisuje korupčné trestné činy, ale aj iné zakázané činnosti popísané v zákone o reklame a zákone o liekoch, je kurz obohatený aj o praktické modelové situácie, z ktorých v každej nájde reprezentant odporúčanie, ako má zareagovať, aby sa nedopustil protizákonného konania.

Zvládnete kurz

za 1 hod.

Počet dosiahnutých kreditov

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je určený reprezentantom farmaceutickej spoločnosti.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základné zručnosti práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

  • postavenie reprezentanta v komunikácii s lekárom/lekárnikom
  • základné antikorupčné pravidlá správania sa
  • ako reagovať na nezákonné ponuky/žiadosti
  • korupčné trestné činy
  • zakázané konanie podľa zákona o reklame
  • zakázané konanie podľa zákona o liekoch
  • modelové situácie z praxe