KURZ
075

Názov kurzu

Práva reprezentanta v prípade zatknutia políciou

Popis

Problematika komunikácie reprezentanta s lekárom sa čoraz častejšie skloňuje v súvislosti so záujmom orgánov činných v trestnom konaní o túto oblasť. Postup štátnych orgánov sa však musí realizovať v zákonných medziach. Je prirodzené, že máme tendenciu po oslovení policajtom a ešte viac prokurátorom povedať a vykonať viac, ako je potrebné, a to aj bez toho, aby sme k tomu boli vyzvaní, čo môže byť kontraproduktívne. Treba si uvedomiť, že policajt nemôže všetko – v niektorých prípadoch (povinná mlčanlivosť) sa nemôže vôbec pýtať a v niektorých prípadoch sa ani pýtať vôbec nemá (ak to nemá súvis s trestnou vecou alebo priestupkom) a my mu nemusíme poskytovať žiadne informácie. Policajt nemá právo zadržať kohokoľvek, čokoľvek a kedykoľvek. Policajt môže vykonávať len to, čo mu zákon dovoľuje a my môžeme všetko, čo nám zákon nezakazuje.

V súvislosti s možnou komunikáciou reprezentanta s políciou uvedieme časté a možné úkony, s ktorými sa môžete stretnúť, s popisom toho, čo môžu a nemôžu policajti alebo vy a ako sa voči tomu brániť.

Zvládnete kurz

za 1 hod.

Počet dosiahnutých kreditov

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je určený reprezentantom farmaceutickej spoločnosti.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základné zručnosti práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním tohto kurzu sa dozviete:

1. ako komunikovať s orgánmi štátu (polícia, prokurátor) pri zadržaní alebo vypočúvaní a o práve nevypovedať

2. ako je to s oprávnením polície zadržať veci, vykonať osobnú prehliadku

3. ako sa má polícia preukázať, ako vás má poučiť a o vašom práve na advokáta

4. ako máte kontaktovať zamestnávateľa, právnika, rodinu a iné osoby