KURZ
076

Názov kurzu

Základné právne podmienky bezpečného prevádzkovania internetovej lekárne a otázky telemedicíny vo farmácii

Popis

Predávate online? Nákup a predaj tovaru cez internet sa stáva v spoločnosti stále obľúbenejší, preto túto formu predaja začína ponúkať čoraz viac kamenných prevádzok. Tento trend sa nevyhol ani lekárenskému segmentu a množstvo verejných lekární rozšírilo svoje služby aj o internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok. Pri online predaji je potrebné dodržať základné pravidlá. I keď nejde o nič náročné, mnohé internetové lekárne tieto podmienky nespĺňajú.

V prvej časti kurzu sa dozviete, aké podmienky musí spĺňať internetová výdajňa a ktoré subjekty majú právo takúto výdajňu prevádzkovať. Keďže pri internetovom výdaji dochádza k uzatvoreniu zmluvného vzťahu medzi lekárňou a zákazníkmi (pacientmi) a k spracúvaniu ich osobných údajov, povieme si tiež, o čom všetkom ste povinní svojich zákazníkov poučiť a ako zabezpečiť, aby ste v prípade kontroly vedeli preukázať splnenie vašich povinností. Kurz je zameraný na praktické upozornenia, ako správne nastaviť užívateľský formulár a na čo si dať pozor.

V druhej časti kurzu sa pozrieme na povinnosti lekárnika a ako sa mení ich rozsah pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti prostredníctvom telemedicíny, pričom telemedicína nepredstavuje len komunikáciu medzi lekárnikom a pacientom, ale aj medzi lekárnikom a lekárom. Budeme sa venovať aj pojmu komerčná komunikácia a povieme si, aké sú základné zásady telefonickej a emailovej komunikácie.

Zvládnete kurz

za 2 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je určený farmaceutom a farmaceutickým laborantom a predovšetkým tým lekárnikom, ktorí sa chystajú spustiť internetový výdaj, alebo chcú mať istotu, že pri internetovom výdaji sú v súlade s vybranými právnymi predpismi.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

1. Čo je to internetový výdaj a čo je možné prostredníctvom neho ponúkať?

2. Aké sú základné právne požiadavky pre fungovanie internetovej výdajne?

3. S čím všetkým je potrebné oboznámiť zákazníka pri internetovom výdaji a aké súhlasy je od neho nutné získať?

4. Aké sú povinnosti lekárnika a kedy má možnosť/povinnosť pacientovi liek nevydať?

5. V čom spočíva zásada minimalizácie osobných údajov?

6. Čo je to komerčná komunikácia a aké zásady je pri nej nutné dodržiavať?

7. Aké sú základné princípy telefonickej a emailovej komunikácie pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti?