KURZ
039

Názov kurzu

Budovanie vzťahu lekáreň - pacient: dovolené a nedovolené aktivity zo strany lekárne pre pacienta

Popis

Neoddeliteľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti je aj lekárenská starostlivosť. Jedným z jej aspektov je aj budovanie vzťahu medzi pacientom – klientom lekárne a farmaceutom, resp. farmaceutickým laborantom.

V tomto kurze sa zameriame na to, čo vo vzťahu k pacientovi môže a nemôže lekáreň robiť. Môže podmieňovať poskytnutie lekárenskej starostlivosti pacientovi nejakým plnením? Môže dať lekárnik extra zľavu na cenu lieku? Alebo poskytnúť inú „extra“ službu? Či poskytnúť pacientovi vernostný program, v ktorom budú pacienti „zbierať“ body? Ktoré činnosti sú zakázané? Kto je kontrolným orgánom? Aké pokuty prichádzajú do úvahy? Môže lekárnik vydať pacientovi liek na predpis bez predloženia tohto predpisu? Ako je to s výdajom liekov inej osobe ako je pacient? Na tieto a iné aspekty vzťahu alebo „kontaktu“ pacient a lekárnik sa pozrieme v tomto kurze.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

2

Kurz je kreditovaný: Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

Cieľová skupina

Kurz je určený farmaceutom a farmaceutickým laborantom, ktorí chcú vedieť niečo viac o vzťahu medzi lekárňou a jej klientom – pacientom, hlavne čo sa týka dovolených a zakázaných aktivít zo strany lekárne (poskytovanie zliav pacientom, vernostných programov, „kartičiek“ a pod.).

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním tohto kurzu sa dozviete o:

1. Právnych aspektoch poskytovania lekárenskej starostlivosti všeobecne.

2. Sporných aktivitách zo strany lekárne voči pacientom.

3. Sankcionovaní zakázaných aktivít (ovplyvňovanie pri výdaji lieku rôznymi plneniami a podobne).

4. Podmieňovaní lekárenskej starostlivosti plnením zo strany pacienta.

5. Na ktoré lieky môže dať lekáreň zľavu, a na ktoré naopak nie.

6. Ako postupovať pri výdaji lieku inej osobe ako je pacient.

7. Administratívnoprávnej zodpovednosti.

8. Niečo o reklame liekov.

Výsledkom absolvovania kurzu by malo byť zlepšenie praxe lekárnika, eliminácia hrozby sankcií a nadobudnutie prehľadu v možných sporných interakciách pri kontakte s pacientom a ako sa pri nich najlepšie zariadiť.