KURZ
039

Názov kurzu

Budovanie vzťahu lekáreň - pacient: dovolené a nedovolené aktivity zo strany lekárne pre pacienta

Budovanie vzťahu lekáreň - pacient: dovolené a nedovolené aktivity zo strany lekárne pre pacienta (zľavy, extra služby...)

Popis

Neoddeliteľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti je aj lekárenská starostlivosť. Jedným z jej aspektov je aj budovanie vzťahu medzi pacientom – klientom lekárne a farmaceutom, resp. farmaceutickým laborantom.

V tomto kurze sa zameriame na to, čo vo vzťahu ku pacientovi môže a nemôže lekáreň robiť. Môže podmieňovať poskytnutie lekárenskej starostlivosti pacientovi nejakým plnením? Môže dať lekárnik extra zľavu na cenu lieku? Alebo poskytnúť inú „extra“ službu? Či poskytnúť pacientovi vernostný program, do ktorého budú pacienti „zbierať“ body? Ktoré činnosti sú zakázané? Kto je kontrolným orgánom? Aké pokuty prichádzajú do úvahy? Môže lekárnik vydať pacientovi liek na predpis bez predloženia tohto predpisu?

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

2

Kurz je kreditovaný: Slovenská lekárnická komora, Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov.

Cieľová skupina

Kurz je určený farmaceutom a farmaceutickým laborantom, ktorí chcú vedieť niečo viac o vzťahu medzi lekárňou a jej klientom – pacientom, hlavne čo sa týka dovolených a zakázaných aktivít zo strany lekárne (poskytovanie zliav pacientom, vernostných programov, „kartičiek“ a pod.).

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním tohto kurzu sa dozviete o:

1. Právnych aspektoch poskytovania lekárenskej starostlivosti všeobecne.

2. Kontrole aktivít zo strany lekárne voči pacientom.

3. Sankcionovaní zakázaných aktivít (ovplyvňovanie lekárnika pri výdaji lieku rôznymi plneniami a podobne).

4. Podmieňovaní lekárenskej starostlivosti plnením zo strany pacienta.

5. Na ktoré lieky môže dať lekáreň zľavu, a na ktoré naopak nie.