KURZ
044

Názov kurzu

Práva a povinnosti sestry v prípade agresívneho alebo nespolupracujúceho pacienta

Popis

Agresivita, útok, hrozba. To sú slová, s ktorými sa ľudia stretávajú takmer každý deň. V dnešnej dobe pomerne často. Agresivita, nepriateľstvo a hrubé spôsoby v medziľudských vzťahoch sa, žiaľ, nevyhýbajú ani zdravotníckemu prostrediu. Sestry sa s pacientmi, ktorí sú vulgárni alebo priamo nebezpeční, môžu stretnúť nielen na psychiatrickom oddelení, ale na akomkoľvek inom oddelení či ambulancii. V týchto prípadoch si sestra kladie otázky, ako má postupovať, aké sú jej práva, ale rovnako aj povinnosti.

Cieľom tohto kurzu je poskytnúť orientáciu v situáciách, ktoré takýto agresívny/ nespolupracujúci pacient vytvára. Čo robiť v prípade, že sestra príde do kontaktu s takýmto človekom? Ako má s ním adekvátne komunikovať? Má sa sestra nechať ohroziť alebo nemusí takémuto pacientovi poskytnúť zdravotnú starostlivosť? Hoci je nasledujúci text zameraný na právne vysvetlenie rizikových situácií, odkazuje aj na práce autorov venujúcich sa psychologickým otázkam komunikácie s agresívnym pacientom.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je určený sestrám a pôrodným asistentkám.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Cieľom kurzu je poskytnúť praktické rady ako postupovať sestrám, ktoré sa pri svojej práci stretávajú s agresívnymi a nespolupracujúcimi pacientami.