KURZ
052

Názov kurzu

Workshop On label vs. Off label liečba

Právne limity a kontext na lege artis poskytovanú zdravotnú starostlivosť

Popis

Komora pre medicínske právo – MEDIUS v spolupráci s h&h PARTNERS, advokátskou kanceláriou s.r.o., Vám prinášajú videozáznamy z bratislavského worskshopu s názvom On label vs. off label liečba – právne limity a kontext na lege artis poskytovanú zdravotnú starostlivosť.

Na workshope, ktorý sa konal 5. marca 2019, odzneli tieto témy:

• Aké lieky môžeme v liečbe používať?

• Smernica 2001/83 + nariadenie 726/2004 a ich odraz v zákone o liekoch

• Výnimky zo zásady používania registrovaných liekov a druhy off label používania liekov v optike 362/2011 Z.z.

• Má liečba zo súcitu miesto v 362/2011 Z.z.?

• Režim povoľovania výnimiek (povolenie na terapeutické použitie a dočasná registrácia)

• Pohľad Európskeho súdu pre On label vs. Off label liečba

Po zakúpení vstupu sú užívateľom dostupné 2 videozáznamy:

1. JUDr. Ivan Humeník, PhD. - On label vs off label liečba - právne limity a kontext na lege artis poskytovanú zdravotnú starostlivosť

2. Mgr. Katarína Tomková - Zásady úhrady liekov z verejného zdravotného poistenia s focusom na off label

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

Nie je kreditované

Cieľová skupina

Videozáznam je určený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zdravotným poisťovniam, príslušným štátnym orgánom, držiteľom povolenia na výrobu liekov, distribútorom liekov, lekárom, farmaceutom, koordinátorom klinického skúšania, pacientom

Predpokladané vstupné vedomosti

Z používateľského hľadiska sa vyžadujú základné zručnosti pri práci s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

1. Používanie liekov v súlade s pravidlami EÚ

2. Výnimky zo zásady používania registrovaných liekov

3. Off label, úhrady

4. Škoda spôsobená off label liečbou