KURZ
053

Názov kurzu

Práva a povinnosti sestry ako zdravotníckeho pracovníka a zamestnanca

Popis

Cieľom vzdelávania je vytvorenie rámca pre realizovanie sa sestry ako kompetentnej profesionálky v kontexte jej stavu a profesie a udržanie významu a prestíže jej profesie (ako splniť podmienky pre jeho ďalší výkon z pohľadu právnej úpravy). Ďalej kurz pomáha odstrániť neistotu, poskytnúť jasné a zrozumiteľné odpovede na otázky, s ktorými môžu byť sestry v súvislosti s ich stavovským postavením konfrontované veľmi často. Odstránenie nejasností, ktoré mätú zdravotnú sestru vo vzťahu k zamestnávateľovi a vo vzťahu k ďalším spoluzamestnancom.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je určený sestrám a pôrodným asistentkám.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základné zručnosti pri práci s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

  • starostlivosť a jej význam v spoločnosti
  • získanie znalostí o podmienkach pre výkon povolania, podmienky pre jeho udržanie
  • vysvetlenie postavenia sestry ako zamestnankyne, zodpovednosť, práv a povinností - podľa zákonníka práce
  • podmienky presadzovania kolektívnych záujmov sestier
  • typické črty vzťahu pacient - sestra a zdravotnícke zariadenie, základné komunikačné vzorce a komunikačné techniky