KURZ
801

Názov kurzu

Právna sebaobrana sestry / určený študentom

Popis

Prax sestry je v prvom rade o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a o radách pacientovi, a sledovaní jeho zdravotného stavu. Existuje dlhý zoznam situácií, kedy sestra potrebuje radu právnika. Je možné vytypovať zopár, na ktoré z pohľadu ich závažnosti alebo obsahovej náročnosti je dobré sa pripraviť vopred.

V kurze poukážeme na niekoľko detailov, ktorých znalosť spôsobí, že sa sestra nebude báť ošetrovať pacientov a bude sa vedieť aj efektívne brániť.

E-learningový kurz je zameraný na vytypované situácie, v ktorých je sestra konfrontovaná s nevyhnutnosťou okamžitej reakcie – výpoveď týkajúca sa poskytovanej starostlivosti na súde, policajnom orgáne, dotazy príbuzných, účasť sestry v rámci dohľadového konania UDZS u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Zvládnete kurz

Cieľová skupina

Kurz je určený študentom.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Vyriešime nasledovné otázky:

1. Ako mám postupovať, keď mi zaklope na dvere Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?

2. Ako mám postupovať, ak som predvolaná/ý na výsluch ako svedok v prípade, v ktorom figuruje pacient?

3. Ako mám postupovať, ak sa voči mne pacient správa drzo a neúctivo, čo brzdí chod ambulancie?

4. Môžem sa vyjadrovať pre médiá?

5. Ako mám postupovať v prípade agresívneho a vulgárneho pacienta?