KURZ
805

Názov kurzu

Právna zodpovednosť lekára / určený študentom

Popis

Tak ako všade inde, tak aj v medicíne sa možno dopustiť chyby. Zdravotnícke povolanie je ale rizikovejšie tým, že jeho predmetom je život a zdravie pacientov. S každým zákrokom je spojené riziko známych, ale aj neznámych komplikácií. Zároveň poškodenie zdravia pacienta môže nastať aj v prípadoch, kedy bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne. Taktiež možno zasiahnuť do práv pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorá inak bola vykonaná správne, ale pacient nebol poučený alebo nebol získaný súhlas so starostlivosťou.

Kurz je kreditovaný Slovenskou lekárskou komorou.

Zvládnete kurz

Cieľová skupina

Kurz je určený študentom.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

  • Aké pochybenia hrozia pri výkone zdravotnického povolania?
  • Je každé pochybenie trestným činom?
  • Čo je to právna zodpovednosť?
  • Aké sú predpoklady vyvodenia právnej zodpovednosti?
  • Aké druhy právnej zodpovednosti rozlišujeme?
  • V čom spočíva rozdiel medzi nimi?
  • Možno vyvodiť z jedného pochybenia viacero druhov zodpovedností?