KURZ
054

Názov kurzu

Etický kódex sestry vo vzťahu k pacientovi a k zdravotníckym pracovníkom

Popis

Cieľom e-kurzu je ukotviť výkon povolania sestry do hodnotového rámca, upozorniť na určujúce etické kritéria, ponúknuť posúdenie vhodného/nevhodného prístupu z hľadiska etiky pri vybraných situáciách z každodennej praxe. Premietnutie etických princípov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti do právneho poriadku.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

0

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je určený sestrám.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základné zručnosti pri práci s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

  • etické aspekty vzťahu medzi sestrou a pacientom, svedomie pacienta vs. svedomie sestry. Výhrada svedomia.
  • dôstojnosť, rovnosť a diskriminácia vo výkone zdravotníckeho povolania
  • určenie vzťahu medzi právom a etikou v kontexte povolania sestry
  • etické povinnosti sestry
  • etický konflikt a jeho spracovanie a otázka viny pri výkone povolania