KURZ
056

Názov kurzu

Právne odporúčania pre správne vedenie ošetrovateľskej dokumentácie

Popis

Vedenie zdravotnej dokumentácie je pre zdravotníkov rutinou. Zároveň ale ide o činnosť, ktorá má obrovský význam, a to najmä vtedy „ak veci nejdú, ako sa čakalo.“ Vedenie zdravotnej dokumentácie je zároveň regulované právnymi predpismi rôznej právnej sily. Ako sa v nich orientovať tak, aby každodenná prax zdravotníka bola plynulá, neprebyrokratizovaná, jednotlivé inštitúty plnili svoju úlohu? Ako ju viesť tak, aby sme neohrozili seba ani pacienta?

Kurz ponúka prehľad právnej úpravy vedenia zdravotnej dokumentácie tak, aby sa v nej zdravotnícky pracovník orientoval a dokázal bezpečne vyjsť „do cestnej premávky“ svojho pracovného dňa. Pozornosť bude venovaná tiež zasadeniu povinnosti viesť zdravotnú dokumentáciu do kontextu ochrany súkromia pacienta, aspektov a významu tejto povinnosti. Preto budú po prehľadovej časti zvlášť zdôraznené zákonné požiadavky a obmedzenia pre sprístupňovanie a poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie tretím osobám, odovzdávaniu zdravotnej dokumentácie pri zmene či zániku poskytovateľa.

Napokon sa budeme venovať sankciám spojeným s nedostatočným alebo nesprávnym spracúvaním zdravotnej dokumentácie a neplnením požiadaviek súvisiacich so sprístupňovaním, poskytovaním údajov zo zdravotnej dokumentácie, či dokonca s ich zverejňovaním.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

0

Kurz momentálne NIE JE kreditovaný v žiadnej komore.

Cieľová skupina

Kurz je určený zdravotníckym pracovníkom - lekárom, sestrám a pôrodným asistentkám.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základné zručnosti práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

  • ochrana súkromia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  • čo je to zdravotná dokumentácia?
  • druhy a formy vedenia zdravotnej dokumentácie
  • obsah a zápis zdravotnej dokumentácie
  • nakladanie so zdravotnou dokumentáciou
  • poskytovanie a nahliadanie do zdravotnej dokumentácie
  • odovzdávanie zdravotnej dokumentácie
  • možné sankcie