KURZ
031

Názov kurzu

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Trestná zodpovednosť právnických osôb (ambulancií, nemocníc)

Popis

Deň 1. júl 2016 sa pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú formu právnickej osoby, stal navždy zapamätateľným dňom. Prečo? Pretože toho dňa došlo k zavedeniu priamej trestnej zodpovednosti právnických osôb. V preklade to znamená, že po tomto dni už nielen fyzická, ale aj právnická osoba bude môcť spáchať trestný čin. V tomto kurze si „posvietime“ na trestnoprávnu zodpovednosť ako takú, povieme si, akých trestných činov sa poskytovateľ – právnická osoba môže dopustiť, aké tresty mu v prípade odsúdenia hrozia. Bude môcť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti po odsúdení pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom? A ako sa o tom pacienti, ktorí ho navštevujú, dozvedia? Ako vznik trestnej zodpovednosti právnickej osoby zasiahne jej zamestnancov? A aké sú spôsoby zániku trestnosti? To všetko a mnoho ďalšieho sa dozviete, ak absolvujete tento kurz.

Zvládnete kurz

za 3 hodiny

Počet dosiahnutých kreditov

2

Kurz je kreditovaný: Slovenská lekárska komora

Cieľová skupina

Kurz je určený lekárom, ktorí si chcú zriadiť ambulanciu alebo prevádzkovať iné zdravotnícke zariadenie a ktorí sa chcú dozvedieť niečo o novovzniknutej trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorá v preklade znamená, že trestného činu sa po novom môže dopustiť aj nimi založené zdravotnícke zariadenie.

Predpokladané vstupné vedomosti

Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základy práce s počítačom a internetom.

Vzdelávacie ciele

Absolvovaním tohto kurzu sa dozviete:

1. Čo je trestná zodpovednosť?

2. Kedy vzniká a akých subjektov sa (ne)týka?

3. Aké sú predpoklady trestnej zodpovednosti?

4. Aké trestné činy môže spáchať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti?

5. Ktoré tresty prichádzajú do úvahy?

6. Kedy zaniká trestnosť činu?